znajdź nas      

POLICEALNE STUDIUM ADMINISTRACJI DLA DOROSŁYCH

POLICEALNE STUDIUM ADMINISTRACJI DLA DOROSŁYCH

Jeżeli marzysz o pracy w sektorze administracji publicznej, bądź prywatnej to idealnym rozwiązaniem jest podjęcie nauki na kierunku technik administracji w naszym Studium.

To idealny wybór dla osób zainteresowanych prawem administracyjnym i jego praktycznym zastosowaniem. Jeśli chcesz poznać zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, nauczyć się zarządzania finansami oraz kierowania zespołem pracowników, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie..

Jako technik administracji możesz pracować w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich i gminnych, , przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

SZKOŁA POLICEALNA

ZAWÓD : Technik administracji/ 334 306/
Kwalifikacja: Obsługa klienta w jednostkach administracji ( AU.68)

 • Szkoła całkowicie bezpłatna
 • bez egzaminów wstępnych
 • oferta dla absolwentów wszystkich szkół dających wykształcenie średnie
 • nie wymagamy matury
 • nauka w szkole trwa 2 lata
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym /sobota - niedziela /
 • nauka kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez OKE
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie na druku MEN
 • bezpłatne zaświadczenia do ZU, KRUS i innych instytucji

PERSPEKTYWY PRACY

 • administracja rządowa,
 • urzędy wojewódzkie, rejonowe, powiatowe i gminne, 
 • podmioty gospodarcze, 
 • banki,
 • urzędach skarbowe
 • przedsiębiorstwa w sektorze państwowym i prywatnym
 • organizacje społeczne.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Finanse publiczne
 • Działalność gospodarcza
 • Podstawy psychologii
 • Język angielski zawodowy
 • Pracownia administracji
 • Pracownia pracy biurowej
 • Podstawy przedsiębiorczości

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY BĘDZIE PRZYGOTOWANY DO:

 • gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych,
 • sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz zarządzaniem zespołem pracowników.

DOKUMENTY DO REKRUTACJI

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia
 • xero dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie

 

Ostatnio zmieniany czwartek, 28 czerwiec 2018 22:06