znajdź nas      

SZKOLENIA OKRESOWE

SZKOLENIA OKRESOWE

Szkolenie okresowe, to obowiązkowe szkolenie dla kierowców zawodowych kategorii C oraz D, którzy zobowiązani są – na mocy przepisów – do odbycia szkolenia raz na 5 lat.

Podczas kursu, kierowcy realizują 35 godzinne szkolenie teoretyczne.

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba, która:
* przebywa na terenie RP co najmniej 185 dni w roku, ze względu na więzi osobiste lub zawodowe
* studiuje od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
* wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę w na terytorium RP

Program szkolenia okresowego obejmuje:

  • moduł obowiązkowy – 21 godzin zajęć teoretycznych rozpisany na 3 moduły składowe realizowane w kolejności zgodnej z programem nauczania,
  • moduły specjalistyczne – 14 godzin zajęć teoretycznych w ramach 2 wybranych odpowiednio modułów z 19 modułów szkolenia okresowego.

Szkolenie okresowe w OESie prowadzone jest przez wykładowców:

  • O ponad 25- letnim stażu  pracy w transporcie krajowym i międzynarodowym, w tym 12 lat doświadczenia w prowadzeniu międzynarodowej firmy spedycyjno – transportowej, Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym,
  • Absolwentów Politechniki Krakowskiej o specjalizacji –  eksploatacja pojazdów samochodowych szkół samochodowych,
  • Instruktorów – wykładowców wszystkich kategorii prawa jazdy z wieloletnim doświadczeniem,
  • Instruktorów doskonalenia techniki jazdy wszystkich kategorii prawa jazdy,
  • Egzaminatorów  wszystkich kategorii prawa jazdy,
  • Certyfikowanych rzeczoznawców samochodowych w zakresie techniki samochodowej, ruchu drogowego, rekonstrukcji zdarzeń i wypadków drogowych, wyceny wartości.


Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia: 

10 września 2012 r – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
* kategorii C1 lub C – w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r do dnia 31 grudnia 2000 
* kategorii D1 lub D – w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r do dnia 31 grudnia 2005 
10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy  prawa jazdy :
* kategorii C1 lub C – w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r do dnia 31 grudnia 2005 
* kategorii D1 lub D – w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r do dnia 31 grudnia 2008 
10 września 2014 r– w przypadku uzyskania po ra pierwszy prawa jazdy kategorii
* C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r do dnia 10 września 2009 

Ostatnio zmieniany sobota, 30 czerwiec 2018 20:49