znajdź nas      

KWALIFIKACJA WSTĘPNA I WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

KWALIFIKACJA WSTĘPNA I WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

Kwalifikacja wstępna

Kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowców zawodowych skierowany jest do osób, które zawodowo zajmują się transportem.

Kwalifikacja wstępna składa się z części teoretycznej oraz praktycznej – łącznie 280 godzin.

Program szkolenia składa się z dwóch części:

 • podstawowej – 195 godz
 • specjalistycznej: część teoretyczna – 65 godz, zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godz, zajęcia praktyczna z jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny)

W szkoleniu kwalifikacji wstępnej mogą wziąć udział osoby, które:

 • przez co najmniej 185 dni w roku przebywają na terenie RP (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe)
 • przez co najmniej 6 miesięcy studiują na terenie RP
 • nie są obywatelami państw członkowskich UE, ale mają zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu, mającego siedzibę na terytorium RP

Po zakończeniu kursu, kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego. Egzamin odbywa się przed trzyosobową komisją egzaminacyjną, powołaną przez Wojewodę.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

 • test podstawowy – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E  lub  C, C+E, C1, C1+E
 • test specjalistyczny – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części praktycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E lub  C, C+E, C1, C1+E

Egzamin przyjmuje formę testu, w którym tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Czas trwania egzaminu to 45 minut.

Test jest zaliczony, gdy kierowca odpowie poprawnie na minimum 16 pytań z części podstawowej oraz na 5 pytań z części specjalistycznej.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, wojewoda w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia testu – wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, ważne przez okres 5 lat.


Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przeznaczone jest dla kierowców, którzy:

 • posiadają prawo jazdy kat. C lub C1, wydane po dniu 10 września 2009 r oraz mają ukończone 21 lat
 • posiadają prawo jazdy kat. D lub D1, wydane po dniu 10 września 2008 r oraz mają ukończone 23 lata

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, w odpowiednich blokach programowych – łącznie 140 godzin:

 • zajęcia teoretyczne – 130 godzin
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin
 • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny

Po zakończeniu kursu, kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego. Egzamin odbywa się przed trzyosobową komisją egzaminacyjną, powołaną przez Wojewodę.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

 • test podstawowy – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E  lub  C, C+E, C1, C1+E
 • test specjalistyczny – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części praktycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E lub  C, C+E, C1, C1+E

Egzamin przyjmuje formę testu, w którym tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Czas trwania egzaminu to 45 minut.

Test jest zaliczony, gdy kierowca odpowie poprawnie na minimum 16 pytań z części podstawowej oraz na 5 pytań z części specjalistycznej.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, wojewoda w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia testu – wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, ważne przez okres 5 lat. 

Mobilny symulator jazdy

 

Co zyskuje kursant podczas szkolenia na symulatorze?

 • Możliwość ćwiczenia różnorodnych tras na kilku pojazdach ze zmiennym ładunkiem
 • Dowolną modyfikacje trasy Symulowanie zaskakujących sytuacji drogowych
 • Ćwiczenie jazdy w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych i drogowych
 • Wielokrotne powtarzanie tej samej sytuacji,
 • Możliwość poznania skutków jazdy po spożyciu środków odurzających i alkoholu
 • Nagrania z przebiegu ćwiczenia, które jest podstawą do omówienia błędów i wprowadzenia korekty zachowań.

 

Ostatnio zmieniany sobota, 30 czerwiec 2018 20:55