znajdź nas      

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Zapraszamy do udziału w 80-godzinnym kursie nadającym uprawnienia do przyjmowania uczniów na praktyki.

Cel szkolenia: przygotowanie pracodawców, pracowników do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu poprzez umożliwienie im zdobycia:

  • podstawowej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki, umiejętności wspierania rozwoju uczniów, indywidualizowania procesu nauczania
  • umiejętności z zakresu metodyki niezbędnych do efektywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników, rozbudzania zainteresowań uczniów pracą w zawodzie, właściwego doboru metod kształcenia, a także oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

Program kursu:

  • Podstawy prawne i warunki kształcenia w zakładzie pracy;
  • Wybrane zagadnienia z psychologii;
  • Podstawy pedagogiki;
  • Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i dydaktyki kształcenia zawodowego;
  • Podstawy metodyki kształcenia praktycznego i realizacja programu praktycznej nauki zawodu;
  • Praktyka metodyczna.

Program kursu zgodny z:

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
- Programem zatwierdzonym przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pod numerem WRE 5633.10.2012.

Zgłoszenia i informacje:

  • Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych, placówkach handlowych, zakładach produkcyjnych itp.
  • Ukończenie ww. kursu upoważnia do starania się o dofinansowanie wynagrodzenia młodocianych pracowników oraz „premii za wyszkolenie uczniów” – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;

 

 

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 25 czerwiec 2018 19:41