znajdź nas      

BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Szkolenie  przeznaczone jest dla:

1. pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,

2. innych osób kierujących pracownikami takich jak:

  • mistrzów,
  • brygadzistów,
  • kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych.

Celem szkolenia jest: Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jak również ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.  

3. Dla pracowników administracyjno-biurowych.

Celem szkolenia jest: Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, metod postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.  

4. Dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Celem szkolenia jest: Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu: znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed tymi zagrożeniami, metod postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.  

Ostatnio zmieniany czwartek, 28 czerwiec 2018 19:34