znajdź nas      

ADR  - KURS KIEROWCY PRZEWOŻĄCEGO TOWARY NIEBEZPIECZNE

ADR - KURS KIEROWCY PRZEWOŻĄCEGO TOWARY NIEBEZPIECZNE

Wymagania dotyczące uczestnika kursu:

  • ukończone 21 lat,
  • kserokopia prawa jazdy,
  • kserokopia zaświadczenia ADR, przy kursach dokształcających doskonalących.

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia i zdanym egzaminie państwowym otrzymuje:

  • międzynarodowe zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ADR.
  • zaświadczenie ważne jest 5 lat, poźniej kierowca wykonuje kurs dokształcający doskonalący.

Kurs kończy się egzaminem państwowym organizowanym w siedzibie naszego Ośrodka. Egzamin w cenie kursu. Nasza firma posiada wszystkie zezwolenia i certyfikaty wymagane do prowadzenia tego typu szkoleń. Z naszej strony zapewniamy wysoki poziom szkolenia, każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatne materiały szkoleniowe.

Kurs podstawowy ADR

  • jeżeli kierowca ubiega się po raz pierwszy o uprawnienia do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne.

Kursy specjalistyczne w zakresie:

  • przewozu w cysternach,
  • przewozu materiałów wybuchowych,
  • przewozu materiałów promieniotwórczych.

Istnieje możliwość połączenia kursu podstawowego ze specjalistycznym w zakresie przewozu w cysternach.

Ostatnio zmieniany czwartek, 28 czerwiec 2018 19:33