znajdź nas      

Prawo jazdy kategorii T

Prawo jazdy kategorii T

Kategoria T

 • ukończyć 16 lat (kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej).
 • przejść badanie lekarskie.
 • mieć pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów – dotyczy osób nieletnich.
 • uzyskać we właściwym wydziale komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę.
 • ukończyć kurs a następnie, zdać egzamin wewnętrznyw Ośrodku Szkolenia Kierowców.
 • zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
 • zgodę rodziców / opiekunów prawnych w przypadku osób nieletnich,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu).
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport; w przypadku paszportu potrzebne będzie także zaświadczenie o zameldowaniu),
 • Profil Kandydata na Kierowcę,
 • Potwierdzenie opaty za egzamin.

Zapewniamy badania lekarskie na miejscu. Prowadzimy szkolenie praktyczne z wykorzystaniem ciągnika Zetor Proxima 70 z przyczepą (taki sam ciągnik posiada WORD Bydgoszcz). Ciągnik jest wyposażony w napęd obu osi oraz skrzynię biegów 12/2 z rewersem. W cenie kursu: 30 godzin nauki teorii, 20 godzin zajęć praktycznych, materiały dydaktyczne i egzamin wewnętrzny.

Prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania:

 • ciągnikiem rolniczym w tym z przyczepą / przyczepami,
 • pojazdem wolnobieżnym w tym także z przyczepą / przyczepami,
 • motorowerem (*),
 • czterokołowcem lekkim (**).* motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

** czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Aby uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę (wszystkie kategorie ) przedkładamy:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami kategorii T,
 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
Ostatnio zmieniany czwartek, 28 czerwiec 2018 20:39