znajdź nas      

Prawo jazdy kategorii C

Prawo jazdy kategorii C

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C wynosi: 21 lat.

Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym program szkolenia obejmuje: przygotowanie samochodu ciężarowego do jazdy, mocowanie i zabezpieczenie ładunku, ruszanie, obsługa biegów, hamowanie, manewrowanie samochodem ciężarowym, jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości), Jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie, czynności kontrolne na drodze.

Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego.

Po skończonym kursie, kursantowi zostaje wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Aby uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę (wszystkie kategorie ) przedkładamy:

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami kategorii T,
  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 02 lipiec 2018 19:18