znajdź nas      

sekretariat

sekretariat

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prawo jazdy w 14 dni stars

Terminarz szkoleń 2023:

W celu potwierdzenia dostępności miejsc prosimy najpierw o kontakt telefoniczny. +48 86 216 25 50

KWIECIEŃ: 

 11 kwietnia - 24 kwietnia             ● ostatnie wolne miejsca

 25 kwietnia - 8 maja                     ● ostatnie wolne miejsca

 MAJ:  

● 9 maja - 22 maja                            ● ostatnie wolne miejsca

 23 maja - 5 czerwca                      ● dostępne wolne miejsca

 CZERWIEC: 

  6 czerwca - 19 czerwca                ● dostępne wolne miejsca

 ● 20 czerwca - 3 lipca                      ● dostępne wolne miejsca

 LIPIEC: 

 4 lipca – 17 lipca                            ● dostępne wolne miejsca

 18 lipca – 31 lipca                          ● dostępne wolne miejsca

 SIERPIEŃ: 

 2 sierpnia – 15 sierpnia                   ● dostępne wolne miejsca

● 16 sierpnia – 29 sierpnia                 ● dostępne wolne miejsca

● 29 sierpnia – 11 września                ● dostępne wolne miejsca

 WRZESIEŃ:

● 12 września – 25 września               ● dostępne wolne miejsca

● 26 września – 9 października           ● dostępne wolne miejsca

 PAŹDZIERNIK:

● 10 października – 23 października  ● dostępne wolne miejsca

● 24 października – 6 listopada          ● dostępne wolne miejsca

 LISTOPAD:

● 7 listopada – 20 listopada               ● dostępne wolne miejsca

● 21 listopada – 4 grudnia                  ● dostępne wolne miejsca

 GRUDZIEŃ:

● 5 grudnia – 18 grudnia                    ● dostępne wolne miejsca

 Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu szkolenia.

 

Jak zarezerwować termin szkolenia?

 • NAPISZ wiadomość: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • ZADZWOŃ do Biura OSK: +48 86 216 25 50
 • SKONTAKTUJ SIĘ przez facebook'a, instagram'a @oszlomza
 • Masz WhatsApp? My też! :) znajdź nr: +48 519 068 223

Co jest potrzebne, aby zapisać się na kurs?

 • PROFIL PKK
 • DANE OSOBOWE: imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, nr tel.
 • WYBRANY TERMIN SZKOLENIA

Potwierdzenie rezerwacji:

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki 500 zł, zaliczka jest bezzwrotna w wypadku rezygancji z uczestniczenia w kursie. W nagłej sytuacji losowej jest możliwa zmiana terminu na inny. 

nr konta: PEKAO S.A. O/Łomża: 32 1240 1532 1111 0000 2055 0004 , Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Al. Legionów 49, 18-400 Łomża

 

Jak wygląda kurs kat. B w 14 dni?

 • przed rozpoczęciem kursu każdy otrzymuje materiały szkoleniowe oraz dostęp do testów egzaminacyjnych on-line
 • kurs rozpoczyna się od zajęć teoretycznych (możliwa forma hybrydowa lub on-line)
 • zajęcia praktyczne prowadzone są: na placu manewrowym, w mieście i poza obszarem zabudowanym w różnych godzinach o różnym natężeniu ruchu
 • kursant przystępuje do egzamin wewnętrznego OSK – teoretycznego i praktycznego
 • zapewniamy opiekę nad kursantem aż do zdania egzaminu
 • możliwość dokupienia dodatkowych jazd doszkalających
 • profesjonalne, skuteczne i bezstresowe metody szkolenia
 • w ostatnim dniu szkolenia przystępujemy do egzaminu państwowego w WORD w Łomży
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawnia do zdawania egzaminu we wszystkich WORD w Polsce
 • TYLKO U NAS: autorski program nauczania i symualcja egzaminu państwowego

 CENA KURSU od 3500 zł 

 

1. Kurs bez zakwaterowania: 3500 zł

 • materiały szkoleniowe
 • szkolenie teoretyczne
 • szkolenie praktyczne
 • bezpłatny plac manewrowy
 • bezpłatne egzaminy wewnętrzne
 • autorski program nauczania
 • opieka wykładowcy i instruktora prowadzącego
 • TYLKO U NAS: symulacja egzaminu państwoego

2. Kurs z zakwaterowaniem, pokój dwuosobowy: od 4500 zł

 • kurs
 • cena za pokój dwuosobowy obowiązuje tylko gdy obie osoby uczestniczą w szkoleniu.
 • śniadanie
 • dostępne w hotelu obiady i kolacje
 • restauracja w obiekcie hotelowym
 • sklepy blisko obiektu hotelowego

3. Cena kursu z zakwaterowaniem, pokój jednosobowy, dwuosobowy dla jednej osoby: od 5000 zł

 • kurs
 • pokój na wyłączność
 • śniadanie 
 • dostępne w hotelu obiady i kolacje
 • restauracja w obiekcie hotelowym
 • sklepy blisko obiektu hotelowego

Ceny nie uwzględniają opłat za egzaminy państwowe w WORD.

Ceny hotelów dynamicznie ulegają zmianie, więc proszę mieć na uwadze małe rożnice, niestety niezależne od nas.

Ceny szkolenia zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Do zobaczenia w Łomży!:)

 

Warunkiem zapisania się na kurs jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), wyrabianego w miejscu zameldowania (niezbędne będzie do tego zaświadczenie od lekarza specjalisty,

1 fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5, oraz wypełniony wniosek dostępny w Wydziale Komunikacji), dowodu osobistego oraz paszportu.

 

Całość oferty realizowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o Ruchu Drogowym.

 

UWAGA!! Prosimy o dostarczenie numeru PKK oraz numeru PESEL 2 tygodnie przed wyjazdem, na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wczasy z prawem jazdy: 

 • 30 godzin zajęć teoretycznych, materiały szkoleniowe, testy z oficjalną bazą pytań egzaminacyjnych
 • 30 godzin zajęć praktycznych
 • Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie
 • Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny (zgodnie z zasadami egzaminu państwowego) w cenie kursu
 • kurs kończy się egzaminem państwowym w WORD w Łomży 
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez nasz ośrodek uprawnia do zdawania egzaminu we wszystkich ośrodkach egzaminowania w Polsce 
 • możliwość dokupienia dodatkowych godzin doszkalających

Wczasy z prawem jazdy w 14 dni stars

 • Kategoria A1, A2, A - 10 dni
 • Kategoria B - 14 dni
 • Kategoria B+E - 7 dni
 • Kategoria C, C+E - do 14 dni

Kurs instruktora nauki jazdy

Kurs przygotowujący do egzaminu na uzyskanie uprawnień instruktora w zakresie prawa jazdy kat. B.

Cena: 3 000 zł

Program szkolenia
Kurs dla kandydatów na instruktorów obejmuje zajęcia teoretyczne (128 godzin) w zakresie:
– nauki podstaw techniki jazdy,
– przepisów ruchu drogowego,
– zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych,
– problematyki wypadków drogowych, psychologii transportu, etyki zawodu instruktora,
– wiedzy na temat problemów i szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu – prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w tym zakresie;
– zajęcia praktyczne z techniki jazdy i prowadzenia nauki jazdy pojazdem odpowiednim do rodzaju szkolenia – prowadzone przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i umiejętności w tym zakresie;
– zajęcia praktyczne w liczbie godzin zajęć odpowiedniej do zakresu szkolenia kandydata;
– kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności – przeprowadzane w formie egzaminu.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne:
1. Psychologia – 10 godz.
2. Metodyka nauczania – 50 godz.
3. Prawo o ruchu drogowym – 30 godz.
4. Technika kierowania i obsługi pojazdu – 18 godz.
5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 10 godz.
6. Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 6 godz.
7. Technika i taktyka jazdy – 2 godz.
8. Praktyka instruktorska – 4 godz.

Zajęcia praktyczne – 55 godz. plus dodatkowo liczba godzin odpowiednia do zakresu szkolenia kandydata określona poniżej:
1. Kat. A – 10 godz.
2. Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T lub pozwolenie – 30 godz.
3. Kat. C+E, D+E – 15 godz.
4. Kat. D – 25 godz.

Zajęcia teoretyczne w wymiarze 2 godz. z techniki i taktyki jazdy oraz 5 godzin zajęć praktycznych realizowane są w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

Godziny zajęć teoretycznych równają się 45 minutom, a zajęć praktycznych – 60 minutom.

Egzamin

Egzamin wewnętrzny – obejmuje wybrane zagadnienia z psychologii, metodyki nauczania, przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem, czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz prezentacje wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców.

Egzamin państwowy przed komisją powołaną przez wojewodę, składający się z:
– części teoretycznej w formie testu pisemnego lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego,
– pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych,
– części praktycznej, obejmującej sprawdzenie umiejętności szkolenia kandydatów na kierowców.

Po pozytywnie zdanym egzaminie Starosta wydaje instruktorowi legitymację instruktora, określając jej ważność na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych

Opis kursu
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r., opublikowanym 14 września 2012r. – osoba ubiegająca się o tytuł instruktora nauki jazdy zobowiązana jest ukończyć kurs kwalifikacyjny dla instruktorów nauki jazdy w Ośrodku Szkolenia, który spełnia wymagania §3 Rozporządzenia.

Uczestnicy
Instruktorem nauki jazdy kat. B może być osoba, która:
– posiada prawo jazdy kat. B co najmniej przez okres 2 lat,
– posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
– posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
– posiada co najmniej wykształcenie zawodowe
– nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

Informacje dodatkowe

Ważność uprawnień:
– do 60 lat – 5lat,
– powyżej 60 lat – 30 miesięcy

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
Opublikowane: 05.09.2012r. Weszło w życie: 19.01.2013r.
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
Opublikowane: 14.09.2012r. Weszło w życie: 19.01.2013r.

Program na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r.

Zapisy na szkolenie:
al. Legionów 49, 18-400 Łomża
tel. 86 216-25-50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby zapisać się na kurs należy:
– wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
– dostarczyć orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne, kserokopię prawa jazdy a także aktualne zaświadczenie o niekaralności.


Kurs dla instruktorów nauki jazdy - rozszerzenie zakresu posiadanych uprawnień  (C, D).

Cena: 1800 zł

Program szkolenia

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne (4 godziny) w zakresie:
– nauki podstaw techniki jazdy,
– praktyki instruktorskiej
– zajęcia praktyczne z techniki jazdy i prowadzenia nauki jazdy pojazdem odpowiednim do rodzaju szkolenia – prowadzone przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i umiejętności w tym zakresie;
– kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności – przeprowadzane w formie egzaminu.

Program kursu:

1. Technika i taktyka jazdy – 7 godz.
2. Praktyka instruktorska – 54 godz.

Wymiar godzin zajęć praktycznych (obserwacji)  uzależniony jest od rodzaju kategorii, którą kandydat na instruktora chce uzyskać:
– kat. A , A1, lub B 1 – 10 godz.
– kat. C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T – 30 godz.
– kat. C+E, D+E – 15 godz.
– kat. D – 25 godz.

Zajęcia teoretyczne w wymiarze 2 godz. z techniki i taktyki jazdy oraz 5 godzin zajęć praktycznych realizowane są w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

Egzamin

Egzamin wewnętrzny – obejmuje wybrane zagadnienia z psychologii, metodyki nauczania, przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem, czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz prezentacje wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców.

Egzamin państwowy przed komisją powołaną przez wojewodę, składający się z:
– części teoretycznej w formie testu pisemnego lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego,
– pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych,
– części praktycznej, obejmującej sprawdzenie umiejętności szkolenia kandydatów na kierowców.
Po pozytywnie zdanym egzaminie Starosta wydaje instruktorowi legitymację instruktora, określając jej ważność na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych

Opis kursu
Każdy instruktor, który chce rozszerzyć zakres posiadanych uprawnień w zakresie prawa jazdy zobowiązany jest do ukończenia kursu dodatkowego dla instruktorów nauki jazdy w Ośrodku Szkolenia, który spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r.

Uczestnicy
Do kursu dodatkowego dla instruktorów nauki jazdy może przystąpić osoba, która:
– posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy kat. B,
– posiada prawo jazdy:
a) kategorii A co najmniej przez okres 3 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii.

Informacje dodatkowe

Ważność uprawnień:
– do 60 lat – 5lat,
– powyżej 60 lat – 30 miesięcy

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
Opublikowane: 05.09.2012r. Weszło w życie: 19.01.2013r.
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
Opublikowane: 14.09.2012r. Weszło w życie: 19.01.2013r.

Program na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r.

Zapisy na szkolenie:
al. Legionów 49 18-400 Łomża
tel. 86 216-25-50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jazdy doszkalające

Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły kurs podstawowy i chcą podejść do praktycznego egzaminu państwowego w WORD. W naszej ofercie znajdą państwo zakwaterowanie na okres szkolenia oraz szkolenie bez hotelu. Przygotowaliśmy pakiet godzin zajęć praktycznych dostosowanych do potrzeb. Jazdy odbywają się codziennie po Łomży, a osoba szkolona dokładnie poznaje zakątki naszego miasta. Ostatniego dnia Kursant podchodzi do egzaminu państwowego w WORD.

 

Samochód osobowy - kat. B

 • 30 godzin zajęć teoretycznych ( 30 x 45 min.) 
 • 30 godzin zajęć praktycznych ( 30 x 60 min. ) - jazdy odbywają się codziennie samochodem marki Fiat Punto lub Kia Rio 
 • każdy kursant otrzymuje materiały dydaktyczne 
 • kurs kończy się egzaminem państwowym w WORD w Łomży

kat. C, C+E - samochód ciężarowy i przyczepa

• 20 godzin zajęć teoretycznych (godziny lekcyjne 45 min), materiały naukowe oraz testy z oficjalną bazą pytań egzaminacyjnych
• 30 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe 60 min) na takich samych pojazdach, jak w ośrodku egzaminowania w Łomży
• egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny (zgodnie z zasadami egzaminu państwowego) 

Samochód ciężarowy - kat. C, kat. C/E

• 20 godzin zajęć teoretycznych (godziny lekcyjne 45 min), materiały naukowe oraz testy z oficjalną bazą pytań egzaminacyjnych
• 30 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe 60 min) na takich samych pojazdach, jak w ośrodku egzaminowania w Łomży
• egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny (zgodnie z zasadami egzaminu państwowego) 

 

Terminarz szkoleń 2024:

W celu potwierdzenia dostępności miejsc prosimy najpierw o kontakt telefoniczny. +48 86 216 25 50

MARZEC i KWIECIEŃ: 

 10 marca - 23 marca   

 17 marca - 30 marca 

14 kwietnia - 27 kwietnia

 21 kwietnia - 04 maja       

 28 kwietnia - 11 maja                 

 MAJ:  

5 maja - 18 maja                            

 12 maja - 25 maja

 19 maja - 01 czerwca

 26 maja - 08 czerwca                       

 CZERWIEC: 

 02 czerwca - 15 czerwca                

09 czerwca - 22 czerwca        

16 czerwca - 29 czerwca 

23 czerwca - 06 lipca 

30 czerwca - 13 lipca             

 LIPIEC: 

 07 lipca – 20 lipca                            

 14 lipca – 27 lipca   

 21 lipca – 03 sierpnia 

 28 lipca – 10 sierpnia                       

 SIERPIEŃ: 

 04 sierpnia – 17 sierpnia                 

 11 sierpnia – 24 sierpnia               

 18 sierpnia – 31 sierpnia     

 25 sierpnia – 07 września            

 WRZESIEŃ:

 01 września – 14 września    

 08 września – 21 września

 15 września – 28 września

 22 września – 05 października           

 29 września – 12 października          

 PAŹDZIERNIK:

 06 października – 19 października    

 13 października – 26 października 

 20 października – 02 listopada   

 27 października – 09 listopada     

 LISTOPAD:

03 listopada – 16 listopada              

 10 listopada – 23 listopada                   

 17 listopada – 30 listopada   

 24 listopada – 07 grudnia            

 GRUDZIEŃ:

01 grudnia – 14 grudnia                    

08 grudnia – 21 grudnia   

 STYCZEŃ 2025:

05 stycznia – 18 stycznia                    

 12 stycznia – 25 stycznia

 19 stycznia – 01 lutego

 26 stycznia – 08 lutego  

 Jak zarezerwować termin szkolenia?

 • NAPISZ wiadomość: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • ZADZWOŃ do Biura OSK: +48 86 216 25 50
 • SKONTAKTUJ SIĘ przez facebook'a, instagram'a @oszlomza
 • Masz WhatsApp? My też! :) znajdź nr: +48 519 068 223

Co jest potrzebne, aby zapisać się na kurs?

 • PROFIL PKK
 • DANE OSOBOWE: imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, nr tel.
 • WYBRANY TERMIN SZKOLENIA

Potwierdzenie rezerwacji:

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki 500 zł, zaliczka jest bezzwrotna w wypadku rezygancji z uczestniczenia w kursie. Zawsze jest możliwość zmiany terminu na inny.

nr konta: PEKAO S.A. O/Łomża: 32 1240 1532 1111 0000 2055 0004 , Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Al. Legionów 49, 18-400 Łomża

 

 CENA KURSU od 4800 zł 

 

1. Kurs bez zakwaterowania: 4800 zł. 

 

2. Cena kursu z zakwaterowaniem, z wyżywieniem: 6600 zł

 • kurs
 • pokój na wyłączność
 • śniadanie 
 • dostępne w hotelu obiady i kolacje
 • restauracja w obiekcie hotelowym
 • sklepy blisko obiektu hotelowego

KATEGORIA C/E:

 CENA KURSU od 4800 zł 

1. Kurs bez zakwaterowania: 4800 zł. 

 

2. Cena kursu z zakwaterowaniem, z wyżywieniem: 6600 zł

 • kurs
 • pokój na wyłączność
 • śniadanie 
 • dostępne w hotelu obiady i kolacje
 • restauracja w obiekcie hotelowym
 • sklepy blisko obiektu hotelowego

 

Ceny nie uwzględniają opłat za egzaminy państwowe w WORD.

Ceny hotelów dynamicznie ulegają zmianie, więc proszę mieć na uwadze małe rożnice, niestety niezależne od nas.

Ceny szkolenia zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Do zobaczenia w Łomży!:)

Przyczepa - kat. B+E

Szkolenie obejmuje 15 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe -  60 min).

Motocykl - kat. A, A1, A2

 • 30 godzin zajęć teoretycznych 
 • materiały szkoleniowe
 • 20 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe 60 min) na takich samych pojazdach, jak w ośrodku egzaminowania w Łomży
 • egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny (zgodnie z zasadami egzaminu państwowego) 

Terminarz szkoleń 2024:

W celu potwierdzenia dostępności miejsc prosimy najpierw o kontakt telefoniczny. +48 86 216 25 50

MARZEC i KWIECIEŃ: 

 10 marca - 23 marca   

 17 marca - 30 marca 

14 kwietnia - 27 kwietnia

 21 kwietnia - 04 maja       

 28 kwietnia - 11 maja                 

 MAJ:  

5 maja - 18 maja                            

 12 maja - 25 maja

 19 maja - 01 czerwca

 26 maja - 08 czerwca                       

 CZERWIEC: 

 02 czerwca - 15 czerwca                

09 czerwca - 22 czerwca        

16 czerwca - 29 czerwca 

23 czerwca - 06 lipca 

30 czerwca - 13 lipca             

 LIPIEC: 

 07 lipca – 20 lipca                            

 14 lipca – 27 lipca   

 21 lipca – 03 sierpnia 

 28 lipca – 10 sierpnia                       

 SIERPIEŃ: 

 04 sierpnia – 17 sierpnia                 

 11 sierpnia – 24 sierpnia               

 18 sierpnia – 31 sierpnia     

 25 sierpnia – 07 września            

 WRZESIEŃ:

 01 września – 14 września    

 08 września – 21 września

 15 września – 28 września

 22 września – 05 października           

 29 września – 12 października          

 PAŹDZIERNIK:

 06 października – 19 października    

 13 października – 26 października 

 20 października – 02 listopada   

 27 października – 09 listopada     

 LISTOPAD:

03 listopada – 16 listopada              

 10 listopada – 23 listopada                   

 17 listopada – 30 listopada   

 24 listopada – 07 grudnia            

 GRUDZIEŃ:

01 grudnia – 14 grudnia                    

08 grudnia – 21 grudnia   

 STYCZEŃ 2025:

05 stycznia – 18 stycznia                    

 12 stycznia – 25 stycznia

 19 stycznia – 01 lutego

 26 stycznia – 08 lutego  

 Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu szkolenia.

 

Jak zarezerwować termin szkolenia?

 • NAPISZ wiadomość: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • ZADZWOŃ do Biura OSK: +48 86 216 25 50
 • SKONTAKTUJ SIĘ przez facebook'a, instagram'a @oszlomza
 • Masz WhatsApp? My też! :) znajdź nr: +48 519 068 223

Co jest potrzebne, aby zapisać się na kurs?

 • PROFIL PKK
 • DANE OSOBOWE: imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, nr tel.
 • WYBRANY TERMIN SZKOLENIA

Potwierdzenie rezerwacji:

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki 500 zł, zaliczka jest bezzwrotna w wypadku rezygancji z uczestniczenia w kursie. W nagłej sytuacji losowej jest możliwa zmiana terminu na inny. 

nr konta: PEKAO S.A. O/Łomża: 32 1240 1532 1111 0000 2055 0004 , Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Al. Legionów 49, 18-400 Łomża

 

Jak wygląda kurs kat. A w 10 dni?

 • przed rozpoczęciem kursu każdy otrzymuje materiały szkoleniowe oraz dostęp do testów egzaminacyjnych on-line
 • kurs rozpoczyna się od zajęć teoretycznych (możliwa forma hybrydowa lub on-line)
 • zajęcia praktyczne prowadzone są: na placu manewrowym, w mieście i poza obszarem zabudowanym w różnych godzinach o różnym natężeniu ruchu
 • kursant przystępuje do egzamin wewnętrznego OSK – teoretycznego i praktycznego
 • zapewniamy opiekę nad kursantem aż do zdania egzaminu
 • możliwość dokupienia dodatkowych jazd doszkalających
 • profesjonalne, skuteczne i bezstresowe metody szkolenia
 • w ostatnim dniu szkolenia przystępujemy do egzaminu państwowego w WORD w Łomży
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawnia do zdawania egzaminu we wszystkich WORD w Polsce
 • TYLKO U NAS: autorski program nauczania i symualcja egzaminu państwowego

 CENA KURSU od 3300 zł 

 

1. Kurs bez zakwaterowania: 3300 zł

 • materiały szkoleniowe
 • szkolenie teoretyczne
 • szkolenie praktyczne
 • bezpłatny plac manewrowy
 • bezpłatne egzaminy wewnętrzne
 • autorski program nauczania
 • opieka wykładowcy i instruktora prowadzącego

2. Cena kursu z zakwaterowaniem, pokój jednosobowy, dwuosobowy dla jednej osoby:  4700 zł

 • kurs
 • pokój na wyłączność
 • śniadanie 
 • dostępne w hotelu obiady i kolacje
 • restauracja w obiekcie hotelowym
 • sklepy blisko obiektu hotelowego

Ceny nie uwzględniają opłat za egzaminy państwowe w WORD.

Ceny hotelów dynamicznie ulegają zmianie, więc proszę mieć na uwadze małe rożnice, niestety niezależne od nas.

Ceny szkolenia zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Do zobaczenia w Łomży!:)

Jazdy doszkalające

Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły kurs podstawowy i chcą podejść do praktycznego egzaminu państwowego w WORD. W naszej ofercie znajdą państwo zakwaterowanie na okres szkolenia oraz szkolenie bez hotelu. Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet godzin zajęć praktycznych dostosowanych do Państwa potrzeb. Jazdy odbywają się codziennie po Łomży, a osoba szkolona dokładnie poznaje zakątki Łomży. Ostatniego dnia Kursant podchodzi do egzaminu państwowego w WORD.

 

Subskrybuj to źródło RSS