znajdź nas      

Prawo jazdy kategorii B+E

Prawo jazdy kategorii B+E

Kategoria B+E prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
  • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP);

Należy pamiętać, że rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;

Aby uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę (wszystkie kategorie ) przedkładamy:

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami kategorii T,
  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,